Beskrivelse av gips, hva det er og ikke er

Fraksjonen ren gips er definert som usortert gipsavfall, i hele plater eller i biter, hovedsakelig fra bygge- og riveprosjekter.

Avfall som inneholder andre typer avfallstyper enn gips, eller at gipsen er våt blir ikke betegnet som ren gips.

Dette skjer med gipsavfallet etter innsamling og behandling av fraksjonen

Gipsen samles inn og transporteres til ØGs anlegg for mellomlagring, før videre transport til Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand, en fabrikk eid av Norsk Gjenvinning AS og New West Gypsum Recycling.

Her blir urenheter som papp, strie o.l. blir fjernet, før det blir kvernet til resirkulert gipspulver, råvaren blir så omgjort til nye gipsplater. Gips er en av de mest gjenvinnbare materialene og er i prinsippet evig gjenvinnbar.

 

Mengder

Det generes 80 000 tonn gipsavfall i Norge årlig, og 40 000 tonn av disse går til gjenvinning i Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand. Her er målet til NG og øke kapasiteten ytterligere. ØG bidrar årlig med ca. 1 000 tonn gips til resirkulering fra våre egne anlegg og via våre IKS-samarbeidspartnere.

Klimanytte

Gjenvinningsgraden fra gips er over 90 % og det resirkulerte gipspulveret har en meget høy kvalitet. Gips er en av de mest gjenvinnbare materialene og er i prinsippet evig gjenvinnbar. Denne høykvalitetsråvaren erstatter import fra kontinentet. Klima spares for 200 kg. CO2 for hvert tonn gips som materialgjenvinnes. [1]

Plassering i avfallshierarkiet

[1] Klimafaktor -0,2 (NGG, 2019). Klimanytte isolert avfallsbehandling, transportetapper er følgelig ikke medregnet.
Nedenfor kan du lese om prosessbeskrivelsen til andre fraksjoner: