Bli kjent med ØG

Østlandet Gjenvinning AS (ØG) ble etablert i 2003 og har siden dette vokst til en sentral aktør innen avfall, gjenvinning og transport og er i dag størst i Innlandet.

ØG har i dag 56 medarbeidere i konsernet og har kontorer på Hamar, Elverum, Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Lillehammer og Kongsvinger er representert med datterselskapene Litra Containerservice AS (100%) og Retura Glåma AS (66%). Dette inkluderer også transportselskapet ØGT AS som er 100 % eid av ØG AS.

ØG er en kompetansebedrift hvor medarbeidere i konsernet har stor faglig kompetanse innen avfallsløsninger, gjenvinning, logistikk og rådgivning. Vårt mål er å være ledende i Innlandet, og bidra til miljøriktige avfallsløsninger for næringslivet.

Vi er lokale og vårt valg er å satse på kortreist avfall og vi skal være ET NATURLIG VALG for kundene våre.

Fra en omsetning på 4 millioner kroner i 2003, passerte vi 219 millioner kroner i omsetning i 2021. Denne veksten resulterte i at vi ble kåret til årets Gasellebedrift i årene 2008, 2009, 2010 og 2013.

Østlandet Gjenvinning AS er medlem av MEF, samt representert som styreleder i avd. «gjenvinning og avfallshåndtering» ved Bjørn Rosenberg.

POLICY – politikk for HMS, miljø og kvalitet

ØG skal levere avfallsløsninger som er:

 • kundetilpassede
 • miljøvennlige
 • effektive

Med våre ferdigheter og vårt engasjement skal vi til enhver tid jobbe for å være det naturlige valg for nye og eksisterende kunder.

ØG er tuftet på verdiene miljøbevissthet, resultatorientering, ærlighet og pålitelighet. Dette ligger til grunn for vår politikk:

 • Vi setter alltid sikkerhet først.
 • Vi legger vekt på å gjennomføre alt arbeid uten risiko for personskader.
 • ØG skal til enhver tid oppfylle myndighetenes lovkrav.
 • Vi skal holde det vi lover, og innfri avtaler vi har med kunder og andre.
 • Vi tar samfunnsansvar og bidrar til å redusere forurensing av naturen. Virksomheten skal være skånsom mot miljøet og vi skal velge de mest bærekraftige gjenvinningsalternativene.
 • Vi arbeider kontinuerlig for å unngå ukontrollerte forurensinger og utslipp.
 • ØG skal jobbe for å redusere dieselforbruk på eksisterende maskiner og biler, og samtidig skifte ut disse med mer klimanøytrale alternativer ved utskifting.
 • Vi legger vekt på riktig kompetanse, motivasjon og trivsel for de ansatte. Vi skal ha motiverte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø, med høy miljøbevissthet.
 • Vi arbeider systematisk for å forbedre oss og for å oppnå våre målsettinger, og skal hjelpe våre kunder til å ha miljøet i fokus.
 • ØG skal påvirke offentlige innkjøpere til å ha søkelys på -, og prioritere materialgjenvinning, ombruk og reduksjon av CO2 utslipp.
 • Vår virksomhet er sertifisert iht. standardene ISO 9001 og ISO 14001.

En sjåførs hverdag i ØG

Ønsker du å få innblikk i hverdagen til vår sjåfør Stig? Se denne filmen!

ØGs Biogassbil – se filmen nedenfor