Hva er smittefarlig avfall?

 • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l fra pasienter med infeksjoner, eksempelvis brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier, isolatklær o.l
 • Stikkende/skjærende avfall som brukte kanyler, skalpellblad, sakser og pinsetter, reagensrør med blod og blodserum, plasma, serum og andre komponenter fra blod.
 • Avfall fra injeksjoner, infusjoner i forbindelse med cytostatika.
 • Tomme medisinglass, tomme og tørre kjemikalieflasker og gamle medisiner.
 • All håndtering av sengeklær, luftfilter, masker, hansker, bleier o.l i forbindelse med isolat og utbrudd.

Hva er smittefarlig avfall?

 • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l fra pasienter med infeksjoner, eksempelvis brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier, isolatklær o.l
 • Stikkende/skjærende avfall som brukte kanyler, skalpellblad, sakser og pinsetter, reagensrør med blod og blodserum, plasma, serum og andre komponenter fra blod.
 • Avfall fra injeksjoner, infusjoner i forbindelse med cytostatika.
 • Tomme medisinglass, tomme og tørre kjemikalieflasker og gamle medisiner.
 • All håndtering av sengeklær, luftfilter, masker, hansker, bleier o.l i forbindelse med isolat og utbrudd.

Slik skal avfallet håndteres før vi henter det:

Avfallet samles i beholdere/sekker på hver enkelt avdeling. Når beholder/sekk er full, settes forseglingslokk på beholder/ sekk snøres sammen. Avfallet skal transporteres internt til avfallsrom.

Det er viktig tenke på følgende:

 • Stikkende/skjærende avfall som skalpell, barberblad og kanyler skal ALLTID i gul plastboks. For at disse skal bli håndterbare, og ikke for tunge, anbefales de minste typene til dette avfallet.
 • Pass på å ikke fylle de større gule beholderne for fulle eller med for tungt avfall, da anbefaler vi anskaffelse av to bokser. Det står en kollega i den andre enden som skal frakte avfallet videre internt.
 • Sekker skal kun inneholde tørt avfall. Vi ønsker ingen avrenning og tilløp til smitte fra urene sekker.
 • Storsekken forsegles på toppen, og settes klar til avhenting.
 • Fraktbrev skal medfølge avfallet. Avsender skal underskrive og beholde en gjenpart for arkivering. Husk at det er 3 års arkiveringsplikt!
 • Pallene med storsekk hentes av transportør, og leveres til Eidsiva Trehørningen, Hamar for destruksjon. Her blir avfallet til fjernvarme.

Slik fyller du ut fraktbrevet:

I forhold til «forskrift om transport av smittefarlig avfall» er en EAL-kode. Denne forteller om definisjonen på avfall som er sendt. For smittefarlig avfall fra helsetjenesten er koden 18 01 03.

UN-nummer: 3291 – godkjenning av emballasjen.

ADR-klasse som sier noe om faren ved transport etter lov om «farlig transport på veg». Smitte er i fareklasse 6.2

EMB: 2 – emballasjegruppe.

Fraktbrev kan kjøpes hos Nor Engros, Staples og lignende forretninger.