Her er noen råd hvordan bilverksteder bør behandle avfall som blir klassifisert som farlig avfall.

  • Hvilken type farlig avfall har dere?
  • Hvor mye farlig avfall produserer dere?
  • Hvilken lagringskapasitet har dere og eventuelt ekstra behov?
  • Unngå å blande ulike fraksjoner som kan gi kjemiske reaksjoner.
  • Behold original emballasjen da etiketten inneholder informasjon om innhold og opprinnelse.
  • Hvis du trenger miljøskap eller miljøcontainer så har denne oppsamlingskar. Pass på at du ikke lagrer større mengder i antall liter og volum enn det oppsamlingskaret har kapasitet til å samle opp. Dette for å hindre at karet ikke flyter over og fører miljøforurensning i ytre miljø.
  • Sjekk oppsamlingsenheten jevnlig for å unngå at den blir overfylt.
  • Det er viktig å sette seg inn i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Denne inneholder hvilke krav myndighetene stiller til deg som avfallsbesitter:
  • Farlig avfall over 1 kg. skal leveres minimum 1 gang pr. år, kapittel § 11-8
Miljøskap

ØG tilbyr 3 ulike typer miljøskap og miljøcontainer for leie. Les mer om disse her.

Miljøskapet kan inneholde fraksjoner som beskrevet nedenfor. Her gir vi noen forslag til utstyr som vil være hensiktsmessig for riktig avfallshåndtering inne i miljøskapet.

FraksjonAnbefalt utstyr
Småbatterier25 liter beholder
Sparepærer50 liter grå beholder
Lysstoffrørlysstoffrør eske i papp
Bilbatterierpall med pallkarmer (hel/halv) med oppsamlingskar
Bensin- og dieselfiltrefat med lokk spuns
Oljefiltre med lukket metallkappefat med lokk spuns
Forurenset drivstofffat med spuns
Spillolje refunderbar/ikke refunderbarfat med spuns
Oljeinnsatsfilter og oljeholdige filler
(oljeforurenset masser som går under NS: 7022)
fat med lokk spuns
Spraybokserfat med lokk spuns
Frostvæske, bremsevæske og maling, lim og lakk30, 60 eller 120 liter fat
For større verksteder vil anbefaler vi:
IBC 1000 liter og 35 m3 miljøcontainer
Utstyr inne i miljøskap
Bilde viser utstyr i en 9 m3 miljøcontainer