Østlandet Gjenvinning (ØG) er en ledende aktør innen avfallshåndtering i Innlandet. Vi tilbyr en rekke rådgivningstjenester for å hjelpe bedrifter med å håndtere avfall på en effektiv og miljøvennlig måte. Håndtering, behandling og planlegging innen avfallsbransjen er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. ØG har den kunnskapen og innehar høy faglig kompetanse hvordan næringsavfall skal håndteres i Innlandet. Vi har lang erfaring og kompetanse, og vi er opptatt av å gi våre kunder den beste mulige servicen.

Farlig avfall

Farlig avfall

Vi gir råd om håndtering av farlig avfall, inkludert sortering, lagring, transport, destruksjon i konseptet «Sortering og håndtering av farlig avfall. Her kommer vi til din bedrift og hjelper deg på få oversikt over avfallet ditt.

Vi sørger for at alt farlig avfall håndteres i henhold til forskriftene, og at miljøskadelige stoffer blir destruert. Les mer om farlig avfall her!

Murstein

Bygg og anlegg

Vi tilbyr rådgivning for bygg- og anleggsprosjekter, inkludert utarbeidelse av avfallsplaner, sortering og håndtering av avfall slik at bedriften overholder relevante lover og forskrifter. Les mer her!

Smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall

Vi gir råd om håndtering av smittefarlig avfall, inkludert innsamling, lagring, transport og destruksjon. Vi sørger for at alt smittefarlig avfall håndteres på en sikker og forskriftsmessig måte. Les mer her!

Sikkerhetsmakulering

Sikkerhetsmakulering

Vi tilbyr rådgivning om sikkerhetsmakulering av sensitive dokumenter og digitale lagringsmedier. Vi sørger for at alle prosesser er sikre, profesjonelle og i henhold til nasjonale sikkerhetskrav. Les mer her!

Vi kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap, noe som sikrer våre kunder gode avfallsløsninger. Håndtering av avfall krever stadig mer spesialkunnskap, og vi er her for å hjelpe din bedrift slik at dere ivaretar miljøet på aller beste måte.

Vi legger vekt på intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelses standarden ISO 14001.

ØG er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelses standarden ISO 140012. Dette betyr at vi har de nødvendige systemene på plass for å sikre høy kvalitet på våre tjenester og at vi tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.