Big Bag er en smart måte å løse avfallshåndtering der hvor det er for trangt å plassere en container eller i forbindelse med små prosjekter. Det er dessuten en effektiv og miljømessig god løsning når man har avfallstyper som ikke fyller en hel container. Big Bag som avfallsløsning vil også bidra til at man lettere holder ulike avfallstyper fra hverandre, noe som bidrar til økt materialgjenvinning da avfallet går til gjenvinning av nye produkter. Eksempler på dette er gips som blir til nye gipsplater og treflis blir til nye sponplater.  Storsekken vil også være med å bidra til riktig sortering avfall og dermed unngår avviksgebyr.

Vi har to ulike størrelser, 1 m3 og 2,2 m3 som er godt egnet til fraksjoner som restavfall, gips, mineralull, treverk, impregnert treverk, tegl, fugemasse, flis etc.


Sjekkpunkter før henting av storsekken:

 • Merk storsekken med kundenavn, jobbnummer og avfallstype.
 • Knyt storsekken godt igjen for å unngår at avfallet faller ut. Den må ikke fylles over markert fyllekant, da toppen av sekken brukes som «lokk». Løst avfall oppå sekken er ikke godtatt. Husk at:
  • BigBag 1 m3 tåler maks 1250 kg.
  • BigBag XL tåler maks 1000 kg.
 • Om avfallet i storsekken trenger dokumentasjon, deklarering eller basiskarakterisering, må dette være på plass før henting.
 • Sørg for at veien er fremkommelig og strødd, og at storsekken(e) er klare for henting.

Det vanligste er at vi henter storsekkene med kranbil, og transporten planlegges i forhold til etterspørsel og totalt sett.

 • Kranbilen trenger god og åpen plass slik at det er rom for svingradius for krana og plass til støttebein. Gi beskjed om det er spesielle forhold som må hensyntas. Ved plassering i stillas trengs f. eks. pallegaffel, gi oss beskjed om dette på forhånd.

Ikke kast avfall i sorte eller fargede søppelsekker. Alle søppelsekker skal være gjennomsiktige slik at innholdet visuelt kan kontrolleres.

Vær klar over at disse avfallstypene ikke kan kastes i Big Bag:

 • Farlig avfall – eksempelvis maling, lim, løsemidler, spraybokser, lysstoffrør, vinduer med PCB eller klorparafiner og gulvbelegg med ftalater.
 • EE-avfall – elektrisk og elektronisk utstyr som datautstyr, brunevarer, kabler og elektrisk verktøy.
 • Smittefarlig avfall – eksempelvis sprøytespisser og kanyler, brukte bandasjer, laboratorieavfall og blodinfisert avfall.
 • Våtorganisk avfall – eksempelvis matavfall eller dyrekadavre.

Les mer om våre avfallstyper på våre faktaark!

her finner du mer info om kildesortering