Beholder 140 liter

Mål (H/B/D): 111,5 x 48,5 x 55 cm.

Beholderen er best egnet til matavfall, glass- og metallemballasje og restavfall.


Beholder 240 liter

Mål (H/B/D): 116,9 x 58 x 72

Beholderen er best egnet til matavfall, glass- og metallemballasje, papir og restavfall.


Beholder 360 liter

Mål (H/B/D):  111,2 x 58,5 x 88

Beholderen er  best egnet til restavfall, glass- og metallemballasje.


Beholder 660 liter

Mål (H/B/D): 121,8 x 125,5 x 77,3

Beholderen er  best egnet til restavfall, plast og papp.


Beholder 1000 liter

Mål (H/B/D): 135,4 x 125,4 x 107,3 cm

Beholderen er  best egnet til best egnet til plast og papp.


Beholder 140 liter

Mål (H/B/D): 107 x 47 x 55 cm.

Beholderen er til papir som skal sikkerhetsmakuleres, og tar 40 kg. papir.


Beholder 240 liter

Mål (H/B/D):  107 x 59 x 73 cm.

Beholderen er til papir som skal sikkerhetsmakuleres, og tar 80 kg. papir.


Beholder 440 liter

Mål (H/B/D):  161 x 80 x 50 cm

Plastcontainer som er spesielt utviklet for innsamling og transport av lysstoffrør med lengde inntil 151,5 cm. Lokket holdes på plass med 2 remmer


Biokurv for matavfall

Ventilert matkurv er salgsvare med tett bunn som hindrer lekkasje. Passer til både 8 l. og 11. papirpose. Kurven er produsert av gjenvunnet plast og lokk og hank finnes som tilbehør.


Beholder 25 liter

Mål (H/B/D):  30 x 39 x 27 cm

Beholderen er salgsvare til farlig avfall med innkastlokk, og best egnet til små fraksjoner som batterier.


Batteriboks

Batteriboks 3 liter

Mål (H/B/D):  20 x 22 x 15 cm

  • Roterende blenderåpning
  • Kan stables
  • Ergonomisk og brukervennlig, med håndtak
  • Avfallsmerking etter nasjonal ordning
  • Merket på toppen, oppfordrer til at batteripolene bør tapes, for å hindre brann

Beholder 2 liter

Beholderen er salgsvare til smittefarlig avfall. UN-godkjent kanyleboks for sikker håndtering av skarpe gjenstander og smittefarlig avfall.