Vinduer og ruter skal som regel deklareres da de ofte er farlig avfall og inneholder stoffer som PCB, klorparafiner eller ftalater. Du finner informasjon om produksjonsåret og produsent i de fleste tilfeller på metallisten mellom glassene. Disse opplysningen forteller deg hvordan vinduet eller ruten skal håndteres.

PCB – PCB-RUTER

Norske isolerglassvinduer/-ruter produsert fra og med 1965 til og med 1975, samt importerte produsert fram til og med 1979, skal håndteres som PCB-ruter. Unntaket er Thermopane-ruter som ikke er farlig avfall. Les mer i vårt faktaark!

Klorparafiner – Klorparafinruter

Norske isolerglassvinduer/-ruter produsert fra og med 1976 til og med 1990, samt importerte produsert fra og med 1980 til og med 1990, skal håndteres som klorparafinruter. Les mer i vårt faktaark!

Ftalater – Ftalatruter

I isolerglassvinduer/-ruter produsert etter 1990 kan det være ftalater i fugelimet. Analyser avdekker om det er farlig avfall eller ikke. Les mer i vårt faktaark!

Vinduene og rutene samles inn som egen fraksjon på L-stativer. Deler av, eller komponenter fra vinduer og isolerglass med rester av fugelim skal leveres som farlig avfall. Begrunnelsen for dette er at konsentrasjonen av ftalater er høyere om ftalatmengden kun fordeles på deler av isolerglassvinduet/-ruten.


Slik stabler du vinduer og ruter

Vinduer og ruter skal håndteres hele så langt det lar seg gjøre. Dette reduserer risikoen for kuttskader, og gjør det enklere å håndtere rutene. Hele ruter gir i tillegg økt materialgjenvinning av glass, siden glass fra knuste ruter ikke kan materialgjenvinnes. For at rutene skal komme trygt frem til neste mottaker, er det viktig at de stables forsvarlig slik at de ikke knuser under transport.

Råd for god stabling

  • Sett alle ruter stående. Liggende ruter knuser under transport (se Figur 1).
  • Plasser rutene etter høyde. Sett de høyeste rutene innerst på stativet.
  • Stable ruter karm mot karm og glass mot glass, slik at ruter ikke lener seg mot glass (se Figur 2).
  • Om det er sprekk i glasset; teip sprekken. Glass med sprekker/skader uten teip knuser lett.
  • For ruter uten karm: legg noe mykt (isopor, skumgummi eller lignende) mellom stroppene/spennbåndet og rutene. Ruter uten karm er skjørere enn de med karm (se Figur 3).

God stabling er tryggere og enklere for alle parter, og vi anbefaler alltid L-stativ (120 cm eller 200 cm).