Basert på varer som vanligvis blir behandlet som avfall, men som faktisk har potensial til å bli solgt som gjenbruksvarer, har Sirkula og Østlandet Gjenvinning (ØG) initiert et samarbeid for å fremme viktigheten av gjenbruk innen byggevarer. Denne avfallstypen utgjør en betydelig andel og er av stor betydning. I denne forbindelse har Sirkula tatt initiativ til å utforske mulighetene for å gjenbruke byggevarer, og samtidig ser ØG et lovende marked innen gjenbruk av slike materialer, med store mengder som kommer inn fra næringskunder.

Prosjektet vil derfor bli gjennomført som et samarbeid mellom Sirkula og ØG, med mål om å identifisere effektive metoder for å fremme ombruk av byggevarer. Dette partnerskapet vil ikke bare gi positive miljømessige konsekvenser ved å redusere mengden avfall, men det vil også bidra til å bygge opp et bærekraftig marked for gjenbruksvarer innen byggebransjen.

Visjon for prosjektet: Vi skal være Innlandets foretrukne leverandør av ombrukte byggevarer.

Omfanget av denne typen varer bør være konsentrert rundt produkter som krever minimal bearbeiding og som har en høy grad av markedsverdi. Basert på tidligere forskning og litteratur, anbefales følgende kategorier av varer som bør utforskes videre i denne sammenhengen:

Dører: Dette inkluderer en rekke dørtyper som kan gjenbrukes i ulike byggeprosjekter, med minimal behov for tilpasning.

Vinduer: Vinduer av ulike størrelser og former kan ha et stort potensiale for gjenbruk, spesielt når de er i god stand.

Sanitærutstyr: Gjenbruk av sanitærutstyr som toaletter, servanter og dusjutstyr kan bidra til å redusere avfall og ressursbruk.

Ventilasjonsutstyr: Ventilasjonssystemer og komponenter kan være egnet for gjenbruk, spesielt med tanke på deres tekniske funksjonalitet.

Isolasjon: Gjenbruk av isolasjonsmateriale kan bidra til å forbedre bygningers energieffektivitet og samtidig redusere produksjonsbehovet.

Feilbestillinger fra byggeplass: Materialer som feilaktig ble bestilt eller overflødige materialer fra byggeprosjekter, kan finne nytt liv gjennom gjenbruk.

Trevirke: Brukbart trevirke fra rivningsprosjekter eller andre kilder kan omformes til ulike byggekomponenter.

Disse kategoriene representerer produkter som har potensiale for gjenbruk med begrenset behov for modifikasjoner. Ved å fokusere på slike varer kan samarbeidet mellom Sirkula og Østlandet Gjenvinning (ØG) bidra til å etablere en effektiv og bærekraftig praksis for ombruk av byggevarer.

Film fra ombruksmarkedet kan du se her