Beskrivelse av EE-avfall, hva det er og ikke er

EE-avfall er elektronisk avfallstyper som datautstyr som servere og harddisker, kontormaskiner, telefoner, telefaks og nettbrett, hvitevarer, elektronisk, kjøkkenutstyr, kamera, spillkonsoller og elektroniske leker.

Avfall som emballasje, lysstoffrør og lyspærer eller farlig avfall er ikke avfallstyper som blir klassifisert som elektrisk avfall, EE-avfall.

Dette skjer med EE-avfall etter innsamling og behandling av fraksjonen

ØG samlet inn 607 tonn EE-avfall i 2019. Avfallet fra elektronikk samles inn og hentes i EE-bur, containere og på pall ute hos kunder.  

ØG har avtale med mottak som Metallco EE og Stensli. Avfallet kjøres inn til mottak hvor EE-avfallet blir demontert og sortert ut i forskjellige fraksjonerMiljøskadelige komponenter fjernes og plast, metaller og glass materialer går til gjenvinning. 

Illustrasjon for EE-avfall
Illustrasjon for EE-avfall

I Norge har vi et landsdekkende innsamlersystem for elektrisk og elektronisk avfall med til sammen 100 innsamlere. Dette systemet styres av Renas som er landets ledende EE-returselskap. ØG er innsamler av EE-avfall og leverer EE-avfallet til behandlere som eksempelvis Metallco EE.

Metallco EE er et eksempel på en behandler som sørger for at alt av miljøgifter i EE-avfallet fjernes etter forskriftene. Mengdene med EE-avfall som blir levert inn til behandlere blir registrert inn til Renas som igjen sørger for godtgjøring.

Sjekk ut hvordan elektronisk avfall til nye verdier i denne videoen

Mengder

ØG samlet inn 607 tonn EE avfall i 2019.

Klimanytte

Materialgjenvinning av EE-avfall gir en svært gunstig klimanytteMed en mengde på 607 tonn EE-avfall, resulterer det i en besparelse på 1 062 tonn CO2e i 2019.

Plassering i avfallshierarkiet

Materialgjenvinning
[1] Klimafaktor -1,746 (FFI, 2011). 
Nedenfor kan du lese om prosessbeskrivelsen til andre fraksjoner: