Beskrivelse av trevirke, hva det er og ikke er

Trevirke som fraksjon kan være ubehandlet trevirke eller trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks. maling, lim og lakk, men som ikke regnes som farlig avfall.

Trevirke som ikke er rent, men som inneholder kreosot eller CCA-impregnert er ikke definert som rent trevirke.

Dette skjer med trevirkeavfallet etter innsamling og behandling av fraksjonen

ØG anleggene Gjøvik og Elverum tar imot rent trevirke. Trevirke kvernes til flis i forhold til gitte kvalitetsmål, lagres og lastes opp igjen i containere med levering lokalt inn til Eidsiva Bioenergi Gjøvik og Eidsiva Bioenergi Elverum. Flisen forbrennes og gir fjernvarme som er en forutsigbar og miljøvennlig oppvarming til nærområdet.

Prosessflyt trevirke
Prosessflyt for trevirke

ØG anleggene Gjøvik og Elverum tar imot rent trevirke. Trevirke kvernes til flis i forhold til gitte kvalitetsmål, lagres og lastes opp igjen i containere med levering lokalt inn til Eidsiva Bioenergi Gjøvik og Eidsiva Bioenergi Elverum. Flisen forbrennes og gir fjernvarme som er en forutsigbar og miljøvennlig oppvarming til nærområdet.

Mengder

ØG leverer 7 000 tonn flis til fjernvarme hos Eidsiva Bioenergi Gjøvik. Dette tilsvarer oppvarming av ca. 1 200 eneboliger á 15 000 kwh/år.

Klimanytte

Klimanytten fra avfallsbehandlingen ved energigjenvinning av rent trevirke med vår mengde på 7 000 tonn sparer miljøet årlig for 2 380 tonn Co2-utslipp. [1]

Fjernvarmens energi tilsvarer oppvarming av ca. 1 200 eneboliger á 15 000 kwh pr.år.

Plassering i avfallshierakiet

Avfallspyramiden_energigjenvinning
[1] Klimafaktor -0,34 Avfall Norge (2009). Omregningen tar høyde for både selve avfallsbehandlingen og transportetappene tilknyttet prosessen, og gir slik et helhetlig bilde av klimanytten (co2e) til den aktuelle behandlingsmåten. . Klimafaktoren legger norsk fjernvarmemiks til grunn, jfr. Avfall Norge, 2009.
Nedenfor kan du lese om prosessbeskrivelsen til andre fraksjoner: