Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Den nye åpenhetsloven representerer et viktig skritt mot et mer rettferdig og ansvarlig næringsliv. Gjennom å gi norske selskaper bedre oversikt over risiko og samtidig sikre allmennhetens tilgang til informasjon, blir det mulig å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er Forbrukertilsynet som er tilsynsmyndighet. Denne loven kan fungere som en veiviser for bedrifter og forbrukere i deres felles innsats for et mer bærekraftig og etisk næringsliv.

Slik forholder vi i ØG oss til åpenhetsloven: 

1. Innledning

Det fremgår av styrets årsberetning og regnskap for Østlandet Gjenvinning AS at selskapet overstiger minst 2 av terskelverdiene som åpenhetsloven opererer med jf. §§2 og 3. I henhold til §5 plikter organisasjonen således å offentliggjøre en redegjørelse for de aktsomhetsvurderinger som er foretatt, jf.§4. 

Den følgende redegjørelsen publiseres på Østlandet Gjenvinning AS sin nettside. 

2. Om organisasjonens virksomhet 

2.1 Aktivitet

Østlandet Gjenvinning AS (ØG) ble etablert i 2003 og har siden dette vokst til en sentral aktør innen avfall, gjenvinning og transport og er i dag størst i Innlandet. 

ØG er en kompetansebedrift hvor medarbeidere i konsernet har stor faglig kompetanse innen avfallsløsninger, gjenvinning, logistikk og rådgivning. Vårt mål er å være ledende i Innlandet, og bidra til miljøriktige avfallsløsninger for næringslivet. 

Østlandet Gjenvinning AS er medlem i Maskinentreprenøres forbund som har en egen    hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF) og tariffavtale med NAF og fellesforbundet 

2.2 Organisering

Selskapet består av 4 «avdelinger»: 

  • Økonomi og HR 
  • HMS, kvalitet og IT 
  • Drift og logistikk 
  • Salg og Marked 

Viser for øvrig til ØG.no 

2.3 Retningslinjer

Østlandet Gjenvinning AS anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, inkludert hos våre leverandører og forretningspartnere 

Selskapet skal etablere retningslinjer/rutiner som skal implementeres og retningslinjene/rutinene vil inngå som en del av selskapets internkontrollsystem. 

Selskapet har i dag egne varslingsrutiner. 

3. Aktsomhetsvurderinger 

3.1 Kartlegging av leverandører og forretningspartnere

Selskapet har en egen oversikt over godkjente viktige leverandører, dette ligger i ISO «systemet» til selskapet. Selskapet gjennomfører leverandørvurderinger, og her skal det utarbeides nye rutiner iht åpenhetsloven. 

3.2 Tiltak fremover 

Når selskapet skal gjennomføre nye leverandørvurderinger skal nye rutiner benyttes slik at disse leverandørene blir forespurt om hvordan de forholder seg til åpenhetsloven og at de skal signere en bekreftelse på at de oppfyller kravene til aktsomhetsvurderinger i åpenhetsloven. 

Høsten 2023 skal det gjennomføres tiltak for å heve kompetansenivået blant de ansatte når det gjelder åpenhetsloven, særlig for ansatte som kjøper inn varer og tjenester 

4. Kontaktinformasjon 

Østlandet Gjenvinning AS er omfattet av åpenhetslovens informasjonskrav, jf, §§6 og 7. 

Vi ber om at informasjonskrav etter § 6 sendes skriftlig og på epost til post@ostlandetgjenvinning.no 

5. Varsling av evt. kritikkverdige forhold 

Østlandet Gjenvinning AS ønsker at eksterne aktører skal varsle selskapet dersom de mistenker eller har erfart brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Varsling kan gjøres til post@ostlandetgjenvinning.no. Hvis det er forhold som ikke ønskes å sendes pr post, kan adm. dir. kontaktes. 

Her kan du lese mer om Åpenhetsloven på Lovdata.