Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.” kilde: Avfallsforskriften kap. 11.

Trenger din bedrift faglig veiledning hvordan behandle farlig avfall? Vi kan anbefale ulike løsninger som ivaretar avfall som er klassifisert som farlig avfall.

Løsninger som miljøskap er en sikker løsning som tilfredsstiller strenge krav til oppbevaring av farlig avfall. Her kan vi tilby tre ulike størrelser, 5 m3, 9 m3 eller 35 m3. Miljøskapene har standard utstyr som hyller på vegg, oppsamlingskar i bunn og med gittergulv og låsbare side hengslete dører. Det kan monteres automatisk pulver brannslokningsapparat i taket. Du finner mer detaljert informasjon om miljøskapene på denne side.

Husk at miljøskadelige stoffer skal destrueres, og innsamling og destruksjon skal skje av godkjent innsamler og leveres til godkjent mottak. ØG sørger for at ditt farlig avfall håndteres på forskriftsmessig måte, slik at du kan være trygg på at avfallet håndteres på en miljøvennlig og forsvarlig måte.


Ikon Farlig avfall

Deklarering av farlig avfall

Vil du at vi skal hjelpe din bedrift med deklaring?

Det er viktig å følge regelverket,  Avfallsforskriftens kap. 11 og 16, for håndtering av farlig avfall og radioaktivt avfall for å sikre at avfallet håndteres på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Som avfallsprodusent er det din plikt å deklarere avfallet og levere det til et godkjent avfallsmottak. Ved deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall benytter gjøres dette via den digitale tjenesten på www.avfallsdeklarering.no.

Her finner du brukerveiledning til elektronisk deklarering.

Hvis din bedrift ønsker hjelp til deklarering av farlig avfall, kan ØG bistå med dette etter fullmakt gitt fra daglig leder/styreleder.

Fullmakten gis via Altinn.no, og deretter kan ØG hjelpe med elektronisk deklarering av farlig avfall. Hvis du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss!


Sortering og håndtering av farlig avfall

Gjør deg kjent med hvordan din bedrift må håndtere farlig avfall i henhold til gjeldende regelverk. Vi i ØG kan bistå din bedrift, les mer om det her


Lurer du på om noe av avfallet ditt er farlig avfall?

Trenger du hjelp til å avdekke hva din bedrifts avfall inneholder? Les mer om tjenesten Kjemiker på vei™ her!

Kjemiker på vei

Farlig avfall hos bilverksteder

Her er noe gode råd til deg som er bilverkstedeier – slik håndterer din bedrift farlig avfall som oppstår i bilverkstedet deres.

farlig avfall hos bilverksted

Tips og råd i forbindelse med brannskadet eiendom!

En brannskadet eiendom eller branntomt krever spesiell behandling når det kommer til avfallshåndtering. Les mer om det her og få råd!

Brannskadet eiendom

Slik leverer du kunstgress til gjenvinning

Her kan du lese om hvordan kunstgress kan gjenvinnes.

Kunstgress

Håndtering av avfall på byggeplassen

På byggeplassen oppstår det ulike avfallstyper riktig utstyr bidrar til riktig sortering av avfall og økt sorteringsgrad. Unngå avvik og skaff bedriften din utstyr slik at dere sorterer avfallet på riktig måte. Vi har satt sammen en pakke som ivaretar forsvarlig avfallshåndtering – les mer her!

Se vårt webinar for mer informasjon!

Miljøskap med utstyr