Beskrivelse av glass, hva det er og ikke er

Glass er avfall fra vindusglass, planglass og bilruter.

Glass- og metallemballasje, eksempelvis syltetøyglass og glassflasker er en egen fraksjon, og inngår ikke her.

Dette skjer med glassavfallet etter innsamling og behandling av fraksjonen

Prosessflyt glass
Prosessflyt for glass

Glass gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong. ØG har fokus på gjenvinning av glass og tar imot rent glass og mellomlagrer dette på anleggene. Glasset lastes så opp og transporteres til avfallsmottaket Norsk Gjenvinning ØRA Fredrikstad som knuser glasset og omdanner det til pelets. Fra avfallsmottaket sendes det videre til blant annet Glava isolasjon som produserer ny isolasjon.

ØG leverte 168 tonn vindusglass inn til Norsk Gjenvinning ØRA i 2019. Av dette tas det ut 52% glass som blir 87 tonn rent glass til gjenvinning og ny isolasjon. Karmene i vinduet, som det farlige avfallet sitter i, går til godkjent mottak og i en forbrenningsovn med høy nok temperatur som fjerner det farlige avfallet.

Mengder

Årlig blir ca. 100 tonn rent glass levert ut fra ØGs anlegg.  I tillegg kommer 87 tonn rent glass fra vindusruter. Vi bidrar med til sammen 187 tonn glass.

Klimanytte

Når 1 tonn glass gjenvinnes, spares miljøet for 600 kg Co2-utslipp. Utslippsreduksjonen ved materialgjenvinning er målt i forhold til annen relevant avfallshåndtering, slik som deponering og forbrenning med energiutnyttelse.

Ved materialgjenvinning av 187 tonn glass, bidro ØG i 2019 med å spare miljøet for 112,2 tonn C02-ekvivalenter. [1]

Glava bruker 30% gjenvunnet glass i sin produksjon av ny isolasjon.

Plassering i avfallshierarkiet

Materialgjenvinning
[1] Klimafaktor -0,60 SIFO (2012). Omregningen tar høyde for både selve avfallsbehandlingen og transportetappene tilknyttet prosessen, og gir slik et helhetlig bilde av klimanytten til den aktuelle behandlingsmåten.
Nedenfor kan du lese om prosessbeskrivelsen til andre fraksjoner: