Bygg- og anleggsprosjekter deles inn i tre ulike kategorier

Her er noen tips og råd for som kan være nyttig før oppstart av prosjekter!

BYGG

Lag en avfallsplan hvor avfallskrav fra myndighetene over 300 m2 blir ivaretatt. Sjekk krav fra myndighetene og egne mål for prosjektet/ selskapet, miljøkrav, eks. miljøfyrtårn.

RIVING OG REHABILITERING

Lag en avfallsplan hvor avfallskrav fra myndigheter over 100 m2 blir ivaretatt. Sørg for at miljøsanerings-rapport er utarbeidet før oppstart.

MASSER

Sørg for at miljøsanerings-rapport er utarbeidet før oppstart.

Hva bør du tenke på før oppstart?

  • Hvilke fraksjoner skal sorteres ut på byggeplassen? Dette er informasjon du henter ut fra den utarbeidede miljøsaneringsrapporten.
  • Vil det være farlig avfall som avfallsløsningen må ta høyde for? Husk at farlig avfall må deklareres. Er du usikker på hva som defineres som farlig avfall finner du en oversikt over de aktuelle fraksjonene her.
  • Ut i fra hvilke avfallstyper som oppstår finnes det ulike utstyrsløsninger som containere, beholder, fat, stativ og sekk.
  • Det er viktig å planlegge logistikken og tilgjengelighet på byggeplassen for å sørge for hensiktsmessige løsninger som vil resultere i en effektiv byggeplass. Eksempelvis vil store mengder forurensende masser som betong eller treverk kreve en skreddersydd løsning.

I rivning- og rehabilitering og graveprosjekter er det viktig å planlegge hvordan håndtere oppdagelsen av fraksjoner som ikke er beskrevet i miljøsaneringsrapporten. Husk at prøver skal sendes inn til analyse. Vi anbefaler å ta kontakt med en konsulent som har kompetanse på området.
Vi har god og bred erfaring med å bistå bedrifter i bygg-, rivning og rehabilitering- og graveprosjekter.

Spør oss gjerne om referanseprosjekter!

På byggeplasser har vi erfart at det oppstår flere typer avfall, og vi anbefaler derfor løsninger for også andre avfallstyper for å unngå avvik. Farlig avfall skal for eksempel alltid sorteres ut fra det øvrige avfallet, pakkes i godkjent emballasje og deklareres før transport. Er du usikker på hvilken fraksjon og hva den inneholder, send med datablad og bilde.

Nedenfor finner du de vanligste avfallstypene som oppstår ut over ordinært avfall:

AvfallstypeUtstyrKommentar
Maling, lim, lakk30, 60 eller 200 liters fatFinnes i fugepatroner, silikontuber og acryltuber.
Se faremerkingen på patronen om det skal deklareres eller kan kastes som restavfall.
Legg med datablad hvis restavfall.
Fugepatroner m/isocyanater30, 60 eller 200 liters fatSkal deklareres.
Spraybokser30, 60 eller 200 liters fatSkal deklareres.
Byggskum30, 60 eller 200 liters fatSkal deklareres.
Isolerglassruter (PCB,
Klorparafiner, ftalater)
L-stativSkal deklareres, alle vindusruter produsert mellom 1965 og 2005 inneholder farlig avfall.
Gulvbelegg/ftalaterContainer/StorsekkSkal deklareres.
GipsLukket 8m3 container evt. storsekk
IsolasjonStorsekkMå basiskarakteriseres på forhånd. Skal på deponi
Elektrisk avfallBur

6 generelle råd

– før og underveis i bygge- eller riveprosjekt på byggeplassen!


Bli bedre på kildesortering

– Link til info om ordinært avfall og farlig avfall


Big Bag

– en smart og enkel avfallsløsning

  • en effektiv og miljømessig god løsning når har avfallstyper som ikke fyller en hel container.
  • Big Bag som avfallsløsning vil også bidra til at man lettere holde ulike avfallstyper fra hverandre, noe som bidrar til økt materialgjenvinning da avfallet går til gjenvinning av nye produkter.

Håndtering av avfall på byggeplassen

Få orden på avfallet på byggeplassen – skaff deg riktig utstyr!


Vår veileder til basiskarakterisering

– les hvordan du bør går fram før og underveis i bygge- eller riveprosjekt på byggeplassen!

– les om hvilke fraksjoner som må basiskarakteriseres her!


Er du bedriftskunde hos oss og trenger tømming av containeren din?

– fyll ut skjema du finner på denne siden!


Bli med på informasjonsmøte og få info om Sirkula og ØGs samarbeid rundt ombruk av byggevarer! Les mer om agenda og hvordan du melder deg på her. Vil du lese om prosjektet gå til denne linken.