AvfallstypeBeskrivelse og infoHva skjer videre med avfallet?
AlunskiferAlunskifer er en type svartskifer som potensielt har høyt innhold av tungmetaller, sulfid og karbon av organisk opprinnelse. Alunskifer kan forvitre i kontakt med luft og vann, og kan være syredannende. Dette syredannende potensialet sammen med lekkasje av tungmetaller kan være forurensende.Avfallet skal deklareres og basiskarateriseres. Alunskifer skal ikke gjenvinnes, men til godkjent deponi.
AsbestProdukter som fasadeplater, eternitplater, himlingsplater. Isolasjon rundt rør og rørbend, fliser og flislim. Vindsperrer, vinduskitt og gulvbelegg. Asbest skal deklarereres og basiskarakteriseres.Asbest/eternitt må pakkes inn i tykk plast, gjerne i egne asbestsekker, og tapes godt. Merkes «Asbest» og skal ikke gjenvinnes med til godkjent deponi.
Isolasjon, mineralullProdukter som mineralull eller steinull fra bygge- og riveprosjekter, eks. Glava, Rockwool, himlingsplater, vintermatter, sydde matter.Mineralull og steinull legges på deponi, da kvaliteten for det meste er for dårlig til at produsentene kan bruke dette i produksjon av ny isolasjon.
Masser, forurensedeForurensede masser fra bygg og anlegg og jord og grunn som inneholder forurensning under tilstandsklasse 4 og 5, men som er under grensen for farlig avfall.Avfallet skal deponeres og det er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.
Masser, reneProdukter som lecablokker, betong, murstein, skifterstein, takstein, teglstein, steiner, grus og jord med steiner.Rene masser kan gjenbrukes som fyllmasser avhengig av forurensningsgrad. Er forurensningsgraden for høy skal massene sendes til deponi.
Restavfall, ikke brennbartPorselen produkter som toalett, vasker/servanter. keramikk, fliser, stein, speil, glass og tegel og takstein.Ikke-brennbart avfall er avfall som verken kan materialgjenvinnes eller brennes. Slikt avfall kan for eksempel brukes som fyllmasse på deponi.