Keramikk og porselen
Keramikk og porselen – NS: 1618

Skal inneholde

  • Servanter og wc.
  • Keramikk – steintøy/dekketøy.
  • Ildfaste former/glass
  • Herdet glass

Skal ikke inneholde

  • Organisk avfall
  • Gryter og panner
  • Metall, plast og andre materialer enn porselen.

Innsamling

Hentes inn med container.

Behandling

Avfallet kontrolleres ved ankomst til mottak.

Gjenvinning

Avfallet er inert og blir sendt til deponi.

Avvik

Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifisert.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!