Hvorfor sikkerhetsmakulering?

Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) stiller krav til tjenesteleverandører for tilintetgjøre av sikkerhetsgraderte dokumenter. Kravene er utarbeidet med utgangspunkt i lover og forskrifter som regulerer området for makulering og destruksjon av sensitivt materiale. Hensikten er å sikre sikker innsamling, transport og videre behandling av papir som skal sikkerhets makuleres i henhold til sikkerhetsnivå 4 (DIN standard 32757-1).

EU innførte ny personopplysningslov, GDPR, som trådde i kraft 20. juli 2018, loven setter søkelyset på personvern og hvordan personopplysninger skal behandles. Denne skal hindre at sensitive data og personopplysninger kommer på avveie.  Vi finner disse blant både papirdokumenter og andre digitale lagringsmedier derfor trenger at man har en rutiner som ivaretar begge. Konsekvensene kan bli store for både personer eller bedrifter som skadelidende og brudd på regelverket kan medføre store bøter.

Les mer om GDPR på Datatilsynets hjemmesider.

Dette skjer med dokumenter og digitale lagringsenheter fra A – Å:

Østlandet Gjenvinning har et tett samarbeid med NG Secure som er landets ledende aktør innen makulering. Sammen tilbyr vi en trygg, sikker og profesjonell løsning for makulering og destruksjon av sensitivt materiell for din virksomhet.

Vi kjører ut plomberte beholdere for oppsamling av papir og låsbare beholder tilpasset kundens behov.

Sikkerhetsgodkjente og uniformerte sjåfører henter etter avtale og bærer et synlig ID kort. Beholderne fraktes i låste kjøretøy til våre mottak. Alt personell som har tilgang til sensitivt materiale er sikkerhetsgodkjent ved at det er utført bakgrunnssjekk, innhentet politiattest der dette er hjemlet i lov, signert taushetserklæring og signert og gjennomført relevant sikkerhetsopplæring.

Mottakene har innbruddsalarm og videoovervåking tilknyttet en vaktsentral med utrykning. Innholdet i makuleringsbeholderen makuleres på godkjent anlegg med streng adgangskontroll og kvalitetssikrede rutiner. Materialet makuleres normalt innen 24 timer etter ankomst. I distriktene samles materialet i sikrede anlegg og transporteres til hovedanlegget i Oslo.

Papiret makuleres i kvern, Untha RE 100-4s, som krysskutter papiret i så små biter at det ikke er mulig å gjenskape det opprinnelige innholdet. Størrelse på bitene vil være mindre enn 320 mm2 etter makulering. De blandes med biter fra andre kvernede dokumenter. Papiret går deretter til materialgjenvinning for produksjon av nye papirprodukter.

Digitale lagringsmedier makuleres i kvern, Untha RS30, hvor fragmentene ikke er større enn 30 mm2 etter kverning. De blandes med fragmenter fra andre kvernede lagringsmedier og innholdet kan ikke gjenskapes. Fragmentene går deretter til metallgjenvinning. Ved særlige krav kan det kvernede materialet gå til forbrenning. Materialer som ikke kan gjenvinnes behandles som EE-avfall.

Vi anbefaler 240 liters beholder

Beholderen har målene: høyde 107 – bredde 59 – dybde 73 cm.

Beholderen består av en innkast-slisse i lokket og beholderen er utstyrt med låsbøyle, hengelås og nummerert plombering fra vår samarbeidspartner NG Secure. Den er primært en løsning for papir, men digitale lagringsenheter som eks. PC og telefoner kan også leveres i beholderen. Husk bare å melde i fra til oss ved bestilling.

Vi kan også tilby 140 l. beholder som har målene (H/B/D): 107 x 47 x 55 cm. som tar 40 kg. papir.

Har du større mengder papir kan vi tilby en lukket og låsbar container for å håndtere dette. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning!

Her kan du lære mer om hva som skjer med avfallet du sender til sikkerhetsmakulering!