– før og underveis i bygge- eller riveprosjektet på byggeplassen


1. Lag en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Minimum 70 % (vekt) av avfallet skal kildesorteres på byggeplassen.


2. Ta kontakt med et avfallsselskap

Sjekk priser og kompetanse. Still krav til oppfølging gjennom hele prosjektet, ved blant annet månedlige avfallsstatistikker og rask tilbakemelding på avvik i forhold til feilsortering.


3. Gjør avtale med underentreprenør

Inngå forpliktende avtaler om sortering på prosjektet.


4. Planlegg avfallssorteringen på byggeplassen.

Velg riktig typer og mengde oppsamlingsutstyr. Sørg for hensiktsmessig plassering av containere slik at disse enkelt kan tømmes. Ha nok og riktig oppsamlingsenheter også inne på bygget.


5. Gi god informasjon til ansatte.

Informer både egne ansatte og underentreprenører. Gjør det klart hva som skal kastes hvor. Bruk plakater og symboler på containere. Gjenta budskapet på vernerunder, møter og lignende.


6. Følg opp avfallshåndteringen.

Det er viktig å holde fokus på avfallshåndteringen underveis i hele prosjektet. Bruk informasjon fra avfallsselskapet om sorteringsgraden aktivt i forhold til de ansatte. Avvik i forhold til feilsortering bør få konsekvenser i form av f.eks. viderefakturering.