Få orden på avfallet på byggeplassen – skaff deg riktig utstyr!

Det oppstår ulike avfallstyper på en byggeplass da gjelder det å ha utstyr slik at avfallet blir håndtert på riktig måte. Farlig avfall skal ivaretas slik at det ikke blir blandet med det øvrige avfallet eller med annet farlig avfall. Farlig avfall skal deklareres og ØG kan bistå med dette.

Riktig utstyr bidrar til riktig sortering av avfall, økt sorteringsgrad og man unngår avviksgebyr når farlig avfall havner i restavfallet.

Vi har satt sammen en pakke som ivaretar riktig og forsvarlig avfallshåndtering som oppstår på en byggeplass. Husk at ulike avfallstyper ikke kan blandes i samme oppsamlingsenhet.

Denne pakken inneholder en pall med:

Unngå avvik og skaff bedriften din utstyr slik at dere sorterer avfallet på riktig måte. På denne måten unngår vi også at miljøgifter ikke kommer på avveie.

Se vårt webinar for mer informasjon!


For større byggeplasser anbefaler vi miljøskap. Disse finnes i ulike størrelser. Les mer om de her!

5 m3 miljøskap

Les mer om farlig avfall her og ønsker du å vite noe om ulike avfallstyper finner du link til våre faktaark finner du her.

Vi har delt inn fraksjonstypene i 2 kategorier; ordinært avfall og farlig avfall.