Ombruk er det andre trinnet i avfallspyramiden etter avfallsreduksjon hvor målet med ombruk er å bruke ting om igjen, istedenfor å kaste.

Avfallpyramiden ombruk
Avfallpyramiden ombruk

Ombruk er en praksis som handler om å gi nytt liv til ting som ellers ville blitt kastet eller gått til spille. Dette kan være alt fra klær og møbler til elektronikk og mat.

Det er mange gode grunner til å praktisere ombruk. Det reduserer avfallsmengden og dermed belastningen på miljøet. Ved å ombruke en ting, reduserer man behovet for å produsere en ny, og dermed sparer man ressurser og energi som ville blitt brukt i produksjonsprosessen.

Det finnes mange måter å praktisere ombruk på. Noen av de vanligste inkluderer å gi bort eller selge brukte ting til andre, reparere eller fikse ting som fortsatt kan brukes, og bruke materialer fra gamle ting til å lage nye ting. Det er også en økende trend å kjøpe brukt, enten på nettet eller i fysiske butikker.

En annen fordel med ombruk er at det kan være en kilde til kreativitet og inspirasjon. Ved å tenke på nye måter å bruke gamle ting på, kan man utfordre seg selv til å tenke utenfor boksen og finne nye løsninger på problemer. Ombruk er en viktig del av en bærekraftig livsstil. Ved å praktisere ombruk kan vi alle bidra til å redusere belastningen på miljøet og skape en mer ressurseffektiv og bærekraftig fremtid.

Ombruk og REdesign

Les mer om sirkulær­økonomi i praksis på Re:Inventars hjemmesider

Bildene nedenfor viser et eksempel på gjenbruk en kontorstol som får et forlenget liv, samt redesign av kontormøbel som resulterer i et bord.


ØG og RE:inventar

Vi i Østlandet Gjenvinning kan være med å bidra til at våre kunder kan finne bærekraftige løsninger innen redesign og ombruk av kontormøbler gjennom vårt eierskap i RE:inventar.
Det er sirkulærøkonomi i praksis og et viktig steg i en bærekraftig utvikling.

Les mer her!

I denne artikkelen fra Kretsløpet utgave 2, 2023 kan du lese mer om samarbeidet rundt ombruk av kontormøbler, og lese om prosjektet hvor auditoriet hos KLP Eiendom i Trondheim ble som nytt.