Isolasjon, mineralull – NS: 1617

Skal inneholde

  • Mineralull eller steinull som eks. Glava, Rockwool, himlingsplater, vintermatter, sydde matter.

Skal ikke inneholde

  • Isolasjon laget av andre materialer enn de som er oppført under ‘skal inneholde’
  • Annet avfall

Beskrivelse

Varen består av isolasjon fra bygge- og riveprosjekter.

Innsamling

Krok- og lift-containere.

Behandling

Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll før lagring med annen tilsvarende fraksjon. Isolasjon legges i egen celle på deponi.

Gjenvinning

Mineralull og stein ull legges på deponi, da kvaliteten for det meste er for dårlig til at produsentene kan bruke dette i produksjon av ny isolasjon.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifisert til restavfall.

Henvisning regelverk

Avfallsforskriften.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!