Fyllmasser, rene – NS:1601

Skal inneholde

  • Rene masser

Skal ikke inneholde

  • Fremmedelementer
  • Forurensede masser
  • Organiske materiale

Beskrivelse

Jord, stein, grus, m.m. som ikke overskrider normverdiene i forurensningsforskriften kap. 2, vedlegg 1.

Innsamling

Rene masser omlastes eller transporteres direkte til disponering, fortrinnsvis gjenbruk.

Behandling

Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll før lagring med annen tilsvarende fraksjon.

Gjenvinning

Rene masser kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven, men skal leveres til et godkjent mottak iht. Plan- og bygningsloven. Ved levering av rene masser, må du også signere et egenerklæringsskjema på at massene er rene. Skjema får du av mottaker.

Avvik

Dersom forurensninger eller fremmedelementer utover dokumentert innhold oppdages, vil dette avviksbehandles og kunden belastes med ekstrakostnader forbundet med håndtering og evt. videre behandling.

Henvisning til regelverk

Forurensningsforskriften kap. 2 (forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider)

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!