fbpx
Asbest – NS: 7250

Skal inneholde

  • Asbest, emballert i henhold til gjeldende regler.

Skal ikke inneholde

  • Uemballert asbest
  • Annet avfall

Beskrivelse

Asbest fra rehabilitering og riving.

Innsamling

Asbest samles på pall, pakkes i plast, merkes og deklareres i henhold til gjeldende regler. Pakkes i to lag plast eller i godkjent storsekk. Skal stå på pall.

Behandling

Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon. Det kreves særskilt godkjennelse for behandling av asbest.

Gjenvinning

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik

Asbest som ikke er pakket korrekt, avvises på mottaket. Avvik vil medføre ekstra kostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

Arbeidstilsynet –  Asbest     Miljødirektoratet –  Avfallsdeklarering

Særlige risikoforhold

Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte Asbeststøv er kreftfremkallende og de som arbeider med dette skal derfor ikke eksponeres for asbeststøv. Plasten som asbestene er pakket inn i, må derfor være hel. Vær varsom under håndtering av dette.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!