ØG hjelper deg gjerne

Vi henter avfall lokalt og leverer til lokale mottak, kortreist avfall bidrar positivt for miljøet.