Det er private bedrifter som har konkurrert og har hatt ansvar for innsamling av husholdningsavfall i «Hamar regionen» i over 30 år, og det har fungert veldig bra. I dag er det også et privat selskap, Nortransport AS som utfører denne tjenesten etter Reno Nordens konkurs, og det fungerer også bra.

Det som har oppstått med innsamlingsordningen i Oslo vedrørende Veirenos konkurs og Reno Nordens konkurs i andre regioner i Norge, har vel de offentlige selskapene mye av skylden for selv.

Når man utarbeider et anbud er det innkjøper som bestemmer rammene i anbudet. Ofte har man lagt til grunn tildelingskriteriet med hensyn til pris på 80 prosent, da sier det seg selv at det kun er pris man er ute etter.

Når man ser at Fagforbundet og andre politikere er veldig opptatt av lønn og arbeidsvilkår til de som kjører innsamlingen, må jo dette være et viktig krav i anbudet. Hvis det ikke er det når private utfører jobben, men det bli veldig viktig når det offentlige utfører samme jobben, skurrer dette.

Det vil si at «riktig» lønn og arbeidsvilkår skal man også ha selv om man jobber i det private.Når flere offentlige selskaper kaster seg på «egenregi bølgen», vil dette gjøre at utviklingen for de private aktørene begrenser seg.

Private selskaper i denne bransjen har gode innkjøpsavtaler på biler, drivstoff, service, logistikkprogrammer, logistikkompetanse osv. De har stordriftsfordeler som ikke det offentlige vil få. De kjøper noen få biler, mens de store private aktørene kjøper større kvanta.

Jeg støtter Knut Fangberget og rådmannen i Hamar at innsamling bør ut på anbud, dette har vært konkurranseutsatt i over 30 år, men det er viktig at anbudene blir utformet slik at de private aktørene kan yte god service, ha «riktig» lønn og arbeidsvilkår og gjøre en slik jobb at innbyggerne blir fornøyd.

I HA 8. mars skrives det «at private aktører har åpenbart sett at det kan være lettjente penger å hente på innsamling av avfall i kommunene». Hadde dette vært tilfelle hadde ikke disse selskapene vært konkurs i dag.

I HA skrives det også at nå lykkes de i Oslo, men Oslo kommune har uttalt at med egenregi må de ut med over 40 millioner kroner/år mer for å håndtere dette selv, men dette var et estimat, og mange lurer nå på hvor mye dette egentlig har kostet Oslo kommune?

Innsamling av husholdningsavfall bør settes ut på anbud, men lag gode anbud og etterkalkuler anbudet og se på hva det kostet tidligere (Benchmarking).