Fra 1. juli 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft.

Reglene stiller strenge krav til den som samler inn og oppbevarer personopplysninger. Målet med regelverket er at opplysningene ikke misbrukes. ØG forholder seg til regelverke. Personvernerklæring og vilkår finner du her.