ØG vant anbudskonkurranse til Hedmark Fylkeskommune i områdene Sør-Østerdal, Hamar og Glomdal. Avtalen omfatter innsamling, transport og behandling av avfall  her under også farlig avfall og spesial avfall for:

Alle videregående skoler

Den offentlige tannhelsetjenesten

Hedmark Trafikk FKF

Anno museum

Stiftelsen kunstbanken

Avtalen gjelder fra 1. august 2018 og har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse i ytterligere 1 + 1 år.

Vi takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeid.