ØG og Stange kommune inngikk en avtale fra årsskifte 2018/19 som har en varighet på 3 år med en opsjon på forlengelse i ytterligere 1 + 1 år.

Avtalen omfatter innsamling, transport og behandling av avfall, her under også farlig avfall og spesial avfall for barnehager, skoler, helsesenter, sykehjem, omsorgsboliger og administrasjonsbygg.

Samarbeidet har kommet godt i gang. Stange kommune er positivt overrasket over ØGs evne til å håndtere implementeringen på en god og effektiv måte uten store utfordringer.

Stange kommune fullroser ØGs evne til å kommunisere og være i forkant. Takket være ØGs ansatte har alle offentlige bygg i Stange kommune fått en fin overgang til ny leverandør.

Vi takker for tilliten og gleder oss til et godt samarbeid.