Et av verdens største innendørs vintersportsanlegg «SNØ» skal bygges i Lørenskog utenfor Oslo.

Her har man virkelig tenkt materialgjenvinning og valgt en løsning hvor man har brukt 50 tonn ketchup- og shampoflasker, snusbokser og annet plastavfall. Plasten er smeltet ned og støpt om til store plastkassetter og utgjør skianlegget sitt overvannsmagasin som skal forhindre en eventuell oversvømmelse i området.

Produktene er produsert av det tyske selskapet Otto Graf Gmbh, som mottar kildesortert norsk plastemballasje som er granulert til ny plastråvare.

I tillegg til at prosjektet er et godt bidrag til sirkulær økonomi i praksis går dette ikke ut over kvalitet. Dette magasinet tåler opptil 60 tonn belastning, så den er minst likeverdig med konkurrentene.

Les mer om prosjektet på Grønn Punkt sine hjemmesider.

SPARER MILJØET: Modulene som utgjør overvannmagasinet er utformet så de kan stables effektivt. Det minimerer transportbehovet og utslippene. FOTO: Christen Roede