Vi ser som mange andre avfallsselskaper nødvendigheten av å bytte ut de nåværende sorte restavfallsekkene med gjennomsiktige avfallssekker fra 1. januar 2020.

I dag opplever vi at avfall som elektronikk, batterier og annet type farlig avfall blir levert som restavfall. Vi ønsker å bidra til å fjerne risiko for brann og utslipp i miljøet, og dermed også mulige personskader. Det har vært en del episoder med flere farlige branntilløp ved avfallsmottak rundt om i landet, fordi batterier er blitt kastet i restavfallet og havnet i avfallskvernen.

Dette vil også sikre riktig kildesortering, samt at ressursene i avfallet blir utnyttet på en bedre måte. I tillegg sørger vi for at farlige stoffer og materialer blir tatt ut av kretsløpet på en riktig måte. Gjennomsiktige avfallsekker viser av erfaring at avfallet i større grad blir kildesortert på riktig måte.

Trenger du nye gjennomsiktige avfallsekker ta kontakt med oss på post@ostlandetgjenvinning.no eller telefon 625 53 355.

Avfall som leveres i disse sekkene vil ikke bli godkjent etter 1.1. 2020: