ØG Rapporten viser sorteringsgrad, avfallsmengder, tjenester og varer levert av ØG siste måned og hittil i år. Rapporten lages månedlig for hver leveringsadresse eller prosjekt, og i tillegg til en samlerapport for hele bedriften.

ØG Rapporten er tilgjengelig fra våre nettsider øg.no for alle avtalekunder. Ditt firma får tilgang til denne når  man registrerer seg med ønsket brukernavn og passord. Vi gir tilgang til så mange personer som bedriften selv har behov for.

Bildet nedefor viser et hvordan denne ser ut.

Her kan du se et eksempel

øgrapporten