Koronaviruset – slik forholder vi oss i ØG til situasjonen:

ØG har et sterkt ønske om å bidra til å redusere spredning av koronaviruset. Vi forholder oss til de nasjonale og lokale helsemyndighetenes anbefalinger for å redusere sprednings risikoen.

Vi tilrettelegger for så liten fysisk kontakt med kunder og andre som mulig. Det betyr at vi i tiden som kommer gjennomfører de fysiske møter som er nødvendig. Pr. i dag går alle planlagte og innkommende transport oppdrag som avtalt. Vårt kundesenter er åpent med åpningstid mellom kl. 7.30 til 15.30.

Telefon: 62 55 33 55 – e-post: post@ostlandetgjenvinning.no


Bemanningssituasjon på vårt anlegg på Gjøvik er som normalt, men vi opprettholder åpningstiden mandag til fredag fra kl. 8.00 til 16.00. Vi gjør oppmerksom på at vi har stengt i lunsjen mellom kl. 11.00 – 11.30. Når det gjelder vårt anlegg i Elverum opprettholder vi fortsatt vanlig drift.

Ønskes mer informasjon rundt situasjonen, ta kontakt med Anleggsleder Svein Erik Nilsen på tlf. 95 93 75 76.

Foto: CDC, Alissa Eckert