I bilverksted oppstår det ulike typer avfall og en del av dette avfallet blir klassifisert  som farlig avfall. Dette kan være avfall som for eksempel: spillolje, oljefilter, spraybokser, løsemidler, bilbatterier og elektronikk avfall.

Det er derfor viktig at man setter seg inn i regelverket som er gjeldene for farlig avfall. Vi i ØG har god kompetanse innen farlig avfall og vi kan være behjelpelig med å finne gode løsninger.

Vi har sammensatt noen noen råd hvordan hva bilverksteder bør behandle avfall som blir klassifisert som farlig avfall. Du kan lese mer om dette her