Tidlig i høst fikk vi i ØG oss litt av overraskelse da vi mottok en regning fra Arcus pålydende 37.000 kroner. I mars måned kjøpte vi 50 liter sprit fra dem. Den opprinnelige prisen for disse 50 literne er 2.500 kroner, men da alkoholavgiften ble lagt til, endte fakturaen på kr. 37.000.

ØG bistår sykehusene i Innlandets innenfor avfallshåndtering. Vi henter spesialavfall og smittefarlig avfall fra sykehusene i Innlandet. Regelverket rundt håndtering av dette avfallet pålegger oss å desinfisere våre biler med sprit mellom hvert oppdrag på grunn av epidemien. Derfor måtte vi bestille sprit fra Arcus slik at vi kunne utføre disse oppdragene under coronakrisen.

Etter at coronakrisen brøt ut startet Arcus å levere håndsprit til nødetater og helsevesen. De så på denne ekstrakostnaden som urimelig i den ekstraordinære situasjonen som oppstod i Norge. Da spriten ble ikke gjort udrikkbar ble alkoholavgift pålagt spriten. Den skulle jo ikke drikkes, men brukes til desinfisering under coronakrisen. Arcus holdt med sine kunder, men skattemyndighetene holdt på sitt.

Denne saken ble løftet til finansminister Jan Tore Sanner (H). Etter at Arcus la inn en klage til Skattedirektoratet for omgjøring av vedtaket, ble det til slutt en endelig løsning på denne saken. Alkoholavgiften ble frafalt ettersom Norge er i en nasjonal krise og har akutt behov for desinfeksjonsmidler.

ØG er fornøyd med at denne saken fikk en fornuftig løsning, og ser fram til å få tilbakebetalt den urimelige avgiften vi fikk pålagt i mars, og Sykehuset Innlandet slipper denne kostnaden.

Er du interessert i å lese mer om saken:

https://www.nrk.no/innlandet/skatteetaten-la-til-alkoholavgift-pa-sprit-til-desinfeksjon-1.15238256

https://www.nrk.no/innlandet/skatteetaten-snur-_-ingen-alkoholavgift-pa-nodsprit-1.15251935

FOTO: PER BJORKUM, ARCUS / PER BJORKUM
Plastkanner med sprit.