fbpx

ØG har nylig anskaffet en nye komprimatorbil går på biogass. Dette er biogass fra matavfall som er innsamlet inn i Innlandet.

I prosessen hvor matavfallet skal omdannes til biogjødsel oppstår det en gass som består i hovedsak av metan. Etter en renselse prosess kan denne gassen brukes til drivstoff.

Illustrasjon viser prosessflyten for matavfall til nytt ferdig produkt.

Biogass er også å anse som klimanøytral ettersom den allerede finnes i kretsløpet. Derfor oppnår man en reell miljøbesparelse med å bytte ut biogass med fossilt drivstoff.

ØG besitter en kritisk og avgjørende samfunnsrolle i den daglige drift innen avfallshåndteringen og bidrag til bærekraftig utvikling. Vi ønsker med vår posisjon som avfallsaktør i Innlandet ta bærekraft inn vår daglig drift. Vi har derfor jobbet oss gjennom FNs bærekraftsmål og avdekket hvilke mål som blir avgjørende for ØG i tiden som kommer. Vi har valg ut 4 overordnede områder og med målsetninger og ambisjonsnivåer.  Her kan du lese mer om dette.

ØGs nye komprimatorbil er derfor et tiltak som skal være med å bidra innenfor ett av områdene; ØGs totale dieselforbruk blir halvert innen 2025 basert på forbruk i basisåret 2019.