I forbindelse vårt arbeid med bærekraft og utvikling av bærekraftsrapporten 2020 har vi sett på 7 av våre fraksjoner. Vi har laget en beskrivelse av hva disse er, hva som skjer med fraksjonen etter vi har samlet de inn og hvilken klimanytte disse gir. Du finner link til de ulike fraksjonene nedenfor:

EE-avfall

Gips

Glass

Matavfall

Metall

Restavfall

Trevirke