Varsel om prisendring som en følge av økte kostnader på strøm og diesel.

Vi gjennomførte som normalt vår årlige prisjustering med virkning fra den 01.01.2022. Det skjer i henhold til våre avtalevilkår pkt. 6. i Miljøavtalen. Kunder som har avtale om andre vilkår knyttet til prisregulering ble regulert i henhold til dette.

De siste månedene har transportbransjen blitt rammet av en rekke faktorer: Energiprisene, diesel, strøm og lastebilkostnader har økt kraftig. Siden 1. desember har dieselprisen økt hele 43,3 % som et resultat av en krevende energisituasjon i Europa og nå sist som en følge av krigen mellom Russland og Ukraina.

Transportbransjen har bedt myndighetene om å drøfte situasjonen og se på strakstiltak for transportbransjen, men i det korte bildet overføres kostnadene til vareeiere og forbrukere. Transportbransjen er en bransje med lave marginer og likviditet, og vil ha store utfordringer med å bære kostnadsøkningen. Bransjen varsler om høy fare for konkurser fremover noe som ytterligere vil svekke logistikk kapasiteten.

Transportkostnaden utgjør normalt mellom 30 – 50% av kostnadene og for å opprettholde kapasiteten må vi som transportkjøpere ta deler av kostnadsøkningen vi nå ser. I situasjonen som er oppstått ser vi oss dermed nødt til å innføre en prisjustering på transport med virkning fra 1. april 2022.  For inneværende måned vil tillegget medføre en økning på 8,25 % på transportkostnaden.

Vi beklager situasjonen som har oppstått og håper på forståelse for nødvendigheten av tiltaket som innføres.