RE:inventar og Østlandet Gjenvinning har nå gjennomført en emisjon. Vi skal sammen utvikle nye forretningsmodeller og samarbeid, som sørger for at sirkulærøkonomien vokser innen gjenbruk av møbler og inventar.

RE:inventar AS har siden oppstarten jobbet for å tilgjengeliggjøre gjenbruk av møbler og inventar. Målet er at det skal bli like enkelt som å kjøpe nytt gjennom et landsdekkende nettverk, hvor samarbeid er nøkkelen for å lykkes.

Samarbeid, kompetanse, inkludering og teknologi er hovedelementer som er med på å skape de nye sirkulære forretningsmodellene som gir økt sysselsetting, økt verdiskapning og øker tilgangen på brukte møbler og inventar.

Østlandet Gjenvinning sin profil, kompetanse og nettverk gjør at vi sammen skaper nye tilbud til eksisterende og nye kunder, hvor avfall blir en ressurs.

Sammen skaper vi nå nye verdiøkende tilbud rundt logistikk, dokumentasjon, gjenbruk, redesign og tilgjengeliggjøring av møbler og inventar til det norske markedet.

Gjenbruk er ofte bedre enn nytt – sirkulærøkonomi i praksis.

I denne artikkelen fra Kretsløpet utgave 2, 2023 kan du lese mer om samarbeidet rundt ombruk av kontormøbler, og lese om prosjektet hvor auditoriet hos KLP Eiendom i Trondheim ble som nytt.                                               

Lars Erik Sikkeland,

Partner & Daglig leder i RE:INVENTAR AS  

les@reinventar.no

mobil: 909 30 006

                                                    

Bjørn Rosenberg, Adm dir i ØG AS

br@ostlandetgjenvinning.no   

mobil: 911 54 888