ØG er blitt medlem i Norwegian Wood Cluster.

Norwegian Wood Cluster (NWC) er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri.

ØG ønsker gjennom medlemskap i NWC å bidra til at produkter ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes og at vi kan bidra til at bedrifter i klyngen når sine bærekraftmål.

NWC er en næringsklynge som består av 31 medlemmer innenfor skog-, tremekanisk industri og trebyggeri, og eies av Glommen Mjøsen Skog SA, Statskog SFG3 Gausdal Treindustrier SAMoelven Industrier ASAHunton Fiber AS, Forestia ASBoligpartner AS, Kontur Arkitekter SA, Begna Bruk SA, NTNU Gjøvik, Alvdal Skurlag AS, Norsk Teknisk Institutt, Høgskolen i Innlandet, Tretorget AS, Norsk Massivtre AS, Skogbrukets Kursinstitutt, SpareBank 1 Østlandet, TreFokus, Viken Skog SA, NMBU, Vill Energi, Haugen/Zohar Arkitekter, Looping, NIBIO, Sweco, Vestre AS, DNB Bank ASA, Norconsult AS-Region Innlandet, Green House AS, Dynea AS og ARE Treindustrier.

NWC er inndelt i fire ulike faggrupper; bærekraft, digitalisering og automasjon, kompetanseutvikling og fremtidens byggeløsninger.

Les mer om Norwegian Wood Cluster her!