Stortinget vedtok i desember å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten dette ble gjort på, gjør at dette krever en EØS-godkjenning.

Nå det viser seg at denne ikke er på plass, og at avgiftsøkningen inntil videre kun blir kr 25,- pr. tonn, ikke 155 kr/tonn som er kommunisert fra hele bransjen tidligere.

Dette er en offentlig avgift som innføres for alle virksomheter i Norge, og den henter staten inn hos forbrenningsanleggene i Norge. Det betyr at våre mottak må regulere sine priser for alle kunder til dette nivået med virkning fra 1. januar i år.

Prisene på levering av avfall vil trolig øke ytterligere dersom søknaden til EØS blir godkjent. Dette forventes å ta fra 3 til 6 måneder.

ØG må derfor øke prisene med 25 kr/tonn på sortert restavfall, restavfall usortert og energiplast. Dette kommer i tillegg til den vanlige prisjusteringen.