Viktig informasjon om ankomst til vårt anlegg på Gjøvik, veien er fortiden stengt.

Mattisrudsvingen er stengt ved undergangen under RV4. Bekken har tatt med seg en del av vegen, så det er usikkert når denne blir åpnet igjen. Vi antar at den vil være stengt i dag onsdag 9. august og morgen torsdag 10. august.

I mellomtiden skal all transport til og fra vårt anlegg skje via Kalkvegen eller Nygårdsbakken.