Agenda for møte:

  • Hvorfor ombruk av byggevarer?
  • Presentasjon av prosjektet «Ombruk av byggevarer».
  • Presentasjon av pilotprosjekt (husholdning) – vi er i gang.
  • Hva må til for å lykkes?

Fra Sirkula Ingrid Staveland Reppe, Prosjektleder og fra Østlandet Gjenvinning AS Jon Inge Kjørum, Salgs- og markedssjef.


Sted:  Kretsløpsparken hos Sirkula – Holmefaret 16, 2320 Furnes

Dato:  24.august 2023

Tid:  09:00-10:30

Bindende påmelding til innen tirsdag 22.august til: ingrid.staveland.reppe@sirkula.no

Ved påmelding:  Navn, navn på bedrift og antall deltagere 


Les mer om prosjektet Ombruk av byggevarer på denne siden