Lurer du på hva som skjer med PCB-rutene som samles inn og hvordan de bidrar til materialgjenvinning?

PCB-rutene sendes til Norsk Gjenvinning sitt behandlingsanlegg i Fredrikstad, et viktig skritt i materialgjenvinningsprosessen. Glasset fra PCB-rutene blir skjært ut før det knuses til glassgranulat. Dette glassgranulatet er helt rent for PCB, og blir fraktet til Glava i Askim som benytter glasset som råvare til produksjon av ny glassull.

I 2023 ble 539 tonn glass fra PCB-ruter materialgjenvunnet. Dette utgjør 49 % av vekten av PCB-rutene, og er nok glass for å isolere ca. 300 nye eneboliger. Det er verdt å merke seg at andelen glass til materialgjenvinning økte i 2023 sammenlignet med året før, siden det har kommet inn mindre mengder knust glass til behandlingsanlegget.

Totalt i Norge ble det samlet inn 30 000 PCB-ruter i 2023. Siden Rutereturs oppstart i 2002 er det blitt samlet inn over 1 million PCB-ruter.

Karmer, PCB og metall, som utgjør den andre vekthalvdelen av PCB-rutene (51 %), ble i 2023 fraktet til AGR i Tyskland eller til Fortum i Sverige. Disse materialene brennes i spesialovner som uskadeliggjør PCB-en, og energien fra forbrenningsprosessen erstatter annen energi. Dette er et annet eksempel på hvordan vi bruker avfall til å skape verdi og redusere miljøpåvirkningen.

Sluttbehandling PCB-ruter 2023

Kilde: www.ruteretur.no