ØG`s anlegg i Elverum tar imot landbruksplast i samråd og samarbeid med Grønt Punkt Norge AS.

  • Det er kun kildesortert plastemballasje fri for forurensninger som er gratis å levere.

Bøndene må levere på anlegget i åpningstid. ØG kan også sette ut container, etter avtale, og da vil kunden/bonden bli belastet kun for  leie og transport.

Det vi tar imot i henhold til  Landbruket er:

  • Rundballefolie
  • PP sekk
  • Fiberduk og solfangerfolie
  • Hard plastemballasje

Mer info om Landbruksplast kan du lese hos Grønt Punkt Norge.