Hva er energigjenvinning?

Ved energigjenvinning omdannes avfallet til energi som produksjon av fjernvarme, elektrisitet og industridamp. Det avfallet som ikke kan gjenvinnes blir med dette sikret god ressursutnyttelse og bidrar til fornybar energiproduksjon.

Hva er materialgjenvinning?

Gjenvinning av avfall sikrer at vi nyttiggjør avfall og andre restprodukter slik at vi kaster mindre og sørger for å redusere den totale miljøbelastningen fra produksjon, bruk, transport og avfallshåndtering. Ved materialgjenvinning av avfall bruker vi avfallet i produksjon slik at det resulterer i nye produkter.