Bekjempningsmidler u/kvikksølv – NS: 7111

Skal inneholde

  • Plantevern-, sopp- , ugress- og insektsmidler, rotte- og musegift og andre midler til bekjempelse av skadedyr, fast og flytende.
  • Avf.gr 7111 fra kommuner (husholdning), fast og flytende.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Plantevernmidler som soppmidler, ugrasmidler og insektmidler. Midler til bekjempelse av skadedyr som rotte- og musegift.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Bekjempningsmidler uten kvikksølv destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!