Betong ren, med armering – NS:1612

Skal inneholde

  • Betong uten forurensing, armering.  Både knust og større enheter,

Skal ikke inneholde

  • Gulvbelegg
  • Jord   
  • Varmekabler
  • Treverk
  • Forurenset betong

Beskrivelse

Utherdet betong fra riving.

Innsamling

Betong samles i containere eller tippbiler med hengere. Vær oppmerksom på at ikke oppsamlingsenheter Betong samles i containere eller tippbiler med hengere. Vær oppmerksom på at oppsamlingsenheter ikke er lastet tyngre enn tillatt.  Kontakt transportavdeling hos ØG for veiledning. Avfallet skal basiskarakteriseres før levering. Skjema skal følge avfallet til mottak. Forurensning skal dokumenteres med analyser.

Behandling

Betong knuses ned.

Gjenvinning

Brukes til forsterkningslag på parkeringsanlegg, gangveier, gårdsplasser, avfallsmottak o.l.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Betongforskriften

Særlige risikoforhold

Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt. Ved store enheter kan det være klemfare.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!