Bilbatteri
Bil- og blybatterier – NS:7092

Skal inneholde

  • Blyakkumulatorer
  • Bilbatterier
  • UPS-systemer

Skal ikke inneholde

  • Andre typer batterier
  • Batteri fra El bil
  • Andre typer avfall

Beskrivelse

Batterier fra biler og lignende.

Innsamling

Samles på pall. Batterier kan stå på europall, men legg også plast i bunn som kan fange opp avrenninger fra ødelagte batterier/batterisyre.

Behandling

Batteriene fraktes til godkjente behandlingsmottak.  Sorteres etter type og videresendes til behandling.

Gjenvinning

Metaller i batteriene gjenvinnes i spesialiserte anlegg for dette.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!