Cyanidholdig avfall – NS:7100

Skal inneholde

  • Cyanidholdig avfall, fast og og flytende.
  • Kaliumcyanid løsning
  • Kaliumcyanid, fast
  • Natriumcyanid, løsning
  • Natriumcyanid, fast

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Fast og flytende avfall som inneholder cyanid, f.eks. elektrolysebad og herdesalter. Eksempler på cyanider er natriumcyanid og kaliumcyanid (cyankalium).

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!